คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสร้างเสริมศักยภาพภาวะผู้นำกิจกรรมแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ครั้งที่ 2

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพภาวะผู้นำกิจกรรมแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ครั้งที่  2 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21 22 สิงหาคม 2553 ณ อินทนนท์   ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การจัดกิจกรรมมีส่วนทำให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำกิจกรรมที่ดี โดยภาวะผู้นำกิจกรรมที่ดี จะต้องสามารถโน้มน้าวและชักชวนเพื่อนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ       เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วม 80 ท่าน

 
วันที่ลงข่าว : 24 ส.ค. 53
โพสท์ข่าวโดย: cambelle
จำนวนการเยี่ยมชม : 1032 ครั้ง

อัลบ้มภาพที่เกี่ยวข้อง

หน้า [1/2]12»