โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ บริการวิชาการด้านภาษา กิจกรรม

สาขาศิลปศาสตร์ บริการวิชาการด้านภาษา กิจกรรม "สีสันภาษา สร้างสุขสูงวัย"  ณ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

yes  วันที่ 20 มกราคม 2564   สาขาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   นำโดย  อ.ต้องหทัย ทองงามขำ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ร่วมบริการวิชาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ในหัวข้อ "สีสันภาษา สร้างสุขสูงวัย"  โดยการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการสร้างความสุข สนุกสนาน จากการเล่นเกมและร้องเพลงแล้ว ผู้สูงวัยยังสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ ไปปรับใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันต่อไปได้ด้วย

 

 

ขอขอบคุณ

ภาพถ่าย : อาจารย์นฤภร ปาลวัฒน์วิไชยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา