โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ บริการวิชาการด้านภาษา หัวข้อ

สาขาศิลปศาสตร์ บริการวิชาการด้านภาษา หัวข้อ "หรรษา ภาษาจีน" ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลวัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 24 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   นำโดย  อ.ศิริภรณ์ บุญประกอบ  พร้อมด้วยอ.กรรณิการ์ ประทุมโทน และ อ.อุ่นอารี ตลาดเงิน ร่วมบริการวิชาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลวัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ในหัวข้อ "หรรษา ภาษาจีน"  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเล่นเกมสร้างความสามัคคี เพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนให้แก่ผู้สูงวัยต่อไป

 

ขอขอบคุณ

ภาพถ่าย : อาจารย์อ.กรรณิการ์ ประทุมโทน และ อ.อุ่นอารี ตลาดเงินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา