โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 : Extra | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 : Extra

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 มิถุนายน 2564 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 628 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 : Extra

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 : Extra โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่รับนักศึกษาดังนี้

1) รหัส 207 บธ.บ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (4ปี) ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) : https://bit.ly/2RGi5Z3 : สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 2 มิถุนายน 2564

2) รหัส 214 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ภาคพิเศษ : https://bit.ly/3urzGAW : สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 2 มิถุนายน 2564

3) รหัส 219 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ปกติ : https://bit.ly/3vCz90F : สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564

4) รหัส 299 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ : https://bit.ly/3vCz90F : สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ตามลิงค์ที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา