โลโก้เว็บไซต์ ห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ 2.2  : โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 (เฉพาะเชียงใหม่) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ 2.2 : โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 (เฉพาะเชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2566 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 482 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ 2.2 : โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา