โลโก้เว็บไซต์ การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562


กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
จัดการเรียนการสอนที่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก
...................................................................................................... 
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 
สำหรับผู้กำลังศึกษาเท่านั้น ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. 
1.  กำหนด GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ 
2.  ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ รอบ 1 
เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 - 31 ธ.ค. 61

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ  <<คลิก>>

ติดต่อสอบถาม
128 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทร.0-5392-1444 ต่อ 2603
Facebook: https://www.facebook.com/balachiangmai

No automatic alt text available.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา