โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

รับสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 มีนาคม 2567 - 12 เมษายน 2567

สถานที่ : รับสมัครรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

เปิดรับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันส้มตำลีลา ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2567 

***ขยายเวลารับสมัคร***
**สามารถกรอกข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 8.30 น. จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.**

ลิงก์สมัครแข่งขัน : https://tinyurl.com/2cwmufpw




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา