โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่3/2560 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่3/2560

จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์


ระยะเวลา : 21 มีนาคม 2560 - 21 มีนาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560 ณ มทร.ล้านนา