โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ อบต.โป่งแยง
อังคาร 18 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวัน  ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนากับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง มีระยะเวลา 3 ปี... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา” ประจำปี 2563 นำโดย ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัย ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูประกาศธรรมานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำ... >> อ่านต่อ


BALA Exhibition 2020
อังคาร 3 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2020) ภายใต้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “SMART BALA Hands-On” โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ลานคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่นประเภทตีพิ... >> อ่านต่อ


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาเรื่อง “Effective Communication in an Intercultural Workplace” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรจน์  สีหะ-อำไพ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรในการบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศ สำหรับการสัมมนาดังกล่าวฯ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนการฝึกงานจริงในสถาประกอบการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมบัวระวง อาคารเฉ... >> อ่านต่อ


บริหารธุรกิจฯ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ บริหารธุรกิจ 9 ราชมงคลฯ
อังคาร 28 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ร่วม “โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.” ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลต่างๆ ในการแข่งขันดังนี้   กิจกรรมที่ 1 : การแข่งการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 15 (วันที่ 18 มกราคม 2563) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา  ในช่วงเช้าเวลา 07.30 น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ... >> อ่านต่อ


Milk Lin Grand Opening
อังคาร 14 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดร้าน Milk Lin ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคคุณภาพสูง โดยมีนายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนคร ผู้บริหาร บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ กล่าวที่มาของโครงการ ณ โรงอหาร มทร.ล้านนา           ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโค Milk Lin เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา และ บริษัททเฟรชมิลล์ จำกัด เพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในโครงการฝึกประส... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย
อังคาร 14 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ กล่าวว่า “การเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย เป็นศูนย์ที่มุ่งให้การบริกา... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching
พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching แก่อาจารย์ บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562 ณ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) การอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด “หลักสูตร SE101@U” เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ผู้ปร... >> อ่านต่อ


การท่องเที่ยวและการบริการจัด TOURISM FESTIVAL 2019
อังคาร 24 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “TOURISM FESTIVAL 2019” ภายใต้เนวคิด “Street food China town proud to be green” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรรษา  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศักดิ์สายัญ  ใยสามเสน หัวสาขาศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมชมนิทรรศการต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาหลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ ทั้ง 4 ชั้นปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Street fo... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 134


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา