โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 บทความ

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พุธ 19 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เนื่องจากทางบริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสายงานที่ได้เรียนรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ และเพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต จึงเปิดรับการฝึกประสบการณืตามตำแหน่งดังต่อไปนี้  >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม
พุธ 19 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดจัดงาน " ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์" ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลเพื่อมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏเพชรล้านนา ประจำปี 2562 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานต่าง ๆ การเสวนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการการสาธิตและอบรมหลักสูตรศิลปวัฒนธรรมระยะสั้น การจัดนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้านล้านนาในอดีต และ การจัดกาดหมั้ว  มหาว... >> อ่านต่อ


เปิดฉากอย่างประทับใจ มหกรรมกีฬาของชาวราชมงคลล้านนา “เวียงเจ็ดลินเกมส์”
พุธ 19 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35  “เวียงเจ็ดลินเกมส์” เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  รัตนโกสินทร์เกมส์ โดยมีการชิงชัยใน 9 ชนิดกีฬาได้แก่ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง ตะกร้อลอดห่วง ครอสเวิร์ด แบดมินตัน เทเบิลเทนนิสและการประกวด MR&Miss 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561 ณ ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ We Talk by RMUTL Language Center (บริการวิชาการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
จันทร์ 17 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษา มทร. ล้านนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักศึกษา และ บุคลากร ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ We Talk by RMUTL Language Center (บริการวิชาการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) > เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา > โดยมีกำหนดเปิดหลักสูตรตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2561 - 30 เมษา 2562 > ผู้เรียน สามารถลงทะเบียนตามตารางที่เปิด ครั้งละ 2 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ขออนุญาตติดแบล็คลิสต์นักศึกษาที่จองแล้วไม่เรียนนะคะ เนื่องด้วยรับจำนวนจำกัดต่อ 1 คลาส) > เรียนที่ ศูนย์ภาษา มท... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร และคณะทำงานเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวในชุมชน
จันทร์ 17 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ในโครงการการพัฒนาวิทยากรและผู้นำเที่ยวในชุมชน ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันโครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการพัฒนาวิทยากรและผู้นำเที่ยวในชุมชน” เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคกลาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน มทร.ล้านนา
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ดูแลโครงการจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง นำโดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเสนอโครงการ
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ธนาคารออมสิน ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส" มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานรากในแก่กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจ โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ของนักศึกษามาพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการในท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน นั้น ทางสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและอา... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ปริญญาโท) แบบ Double Degree Program เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปีแรกเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. และปีที่สองเรียนที่มหาลัยอู่ฮั่นประเทศจีน) และผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. หากมีท่านใดหรือนักศึกษาท่านใดสนใจร่วมบริจาคโลหิตตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังเอกสารแนบนี้  >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ STEM Education
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          13 ธันวาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก เชิญนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.เสริมงาม จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาในศูนย์เรียนรู้  STEM Education  ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงปี 2  สร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1464


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา