โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 บทความ

ทีมละอ่อนยุวพัฒน์ตีนดอย ดำเนินโครงการ "ยกระดับชุมชนออนใต้เชิงสร้างสรรค์"
จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

ทีมละอ่อนยุวพัฒน์ตีนดอย (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ภาค 8 และเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ "ยกระดับชุมชนออนใต้เชิงสร้างสรรค์" โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ กลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้ ประกอบด้วย              กิจกรรมที่ 1  การให้ความรู้ทางด้านการเงินและการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน              กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน "ถักทอ" >> อ่านต่อ


‭มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา‬ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รองศาสตราจารย์ อัศนีย์ ชูอรุณ
เสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของรองศาสตราจารย์ อัศนีย์ ชูอรุณ (ราชบัณฑิต)  กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมแล้วอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:45 น. สิริอายุ 71ปี 1วัน ประวัติโดยสังเขป: รองศาสตราจารย์อัศนีย์ ชูอรุณ (ราชบัณฑิต)   คุณวุฒิ:   ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๔ ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิ... >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเศรษฐกิจไทยก้าวด้วยนวัตกรรม
ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

เนื่องด้วยบริษัท ดิ แอ๊ท โมสท์ พรีเซ็นเทชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม(สกน.)กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ เชิญคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าอบรมสัมมนาในหัวข้อ เศรษฐกิจไทยก้าวไกลวัตกรรม ในวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลาตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น. รายละเอียดตามเแกสารแนบท้ายนี้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเงินรางวัล กล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชน จาก ธ.ไทยพาณิชย์
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (24 พฤษภาคม 2561) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมต้อนรับตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโครงงาน กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 ... >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานแนะแนว ฉบับที่ 6
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ด้วย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำ ข่าวสารงานแนะแนว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในขอบข่ายบริการของงานแนะแนว ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้    <<คลิก>> >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมวางแผนการจัดโครการฝึกอบรมบุคลากรเตรียมพร้อมรับการดำเนินโครงการิTalent Mobility ประจำปี 2561  
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดร.ภาษวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานและทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในโครงการ  “ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561”   โดยมีกำหนดจัดขึ้นสองช่วงเวลาคือ ในช่วงแรก ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินเปิดเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ได้กำหนดตารางเปิดเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ทุกหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2561 เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ดังมีรายละเอียดกำหนดการเปิดเรียนหลักสูตรต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายนี้   <<คลิก>> >> อ่านต่อ


ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2561
พุธ 23 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านการวิจัยและ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนายอนุรัตน์ เทวตา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2561 โดย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสถานวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ถนนวิภาวดีรังส... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา จับมือ ทีเอไอ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรการบิน สร้างเด็กธรรมดาสู่นักบินมืออาชีพ
พุธ 23 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด (TAI) ในการผลิตนักศึกษาการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการศึกษา การวิจัยพัฒนาด้านอากาศยาน หลักสูตรการบินและการบริหารจัดการภาคพื้นดินเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ด้านการบินทั้งภาคพื้นและภาคอากาศเพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศและภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์กรกำกับดูแลด้านการบินระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากรและบุคลากร  ให้มีค... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”
อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน “ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference   >> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1104


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา