โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเสนอโครงการ
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ธนาคารออมสิน ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส" มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานรากในแก่กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจ โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ของนักศึกษามาพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการในท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน นั้น ทางสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและอา... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ STEM Education
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

          13 ธันวาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก เชิญนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.เสริมงาม จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาในศูนย์เรียนรู้  STEM Education  ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงปี 2  สร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียน ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรทัศน์ศิลป์ มทร.ล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลชมเชย การประกวดหุ่นฟาง ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่
อังคาร 11 ธันวาคม 2561

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรทัศน์ศิลป์(ประติมากรรม) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมมหกรรมประกวดหุ่นฟาง  ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานหุ่นฟางร่วมกัน จัดขึ้นโดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
อังคาร 11 ธันวาคม 2561

     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับ Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลจีน (ไต้หวัน) Mrs. Tzu-Yi Jung ผู้ดูแลฝ่ายการศึกษาและตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน และ Dr. Li Tzu Yang เลขาผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร. กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ... >> อ่านต่อ


ทีมงานแนะแนวการศึกษา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

วันนี้ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน            สำหรับการแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพรวม กิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการงานวิจัย นวัตกรรม ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ”สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์" (THE 5th CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS : CRCI-2018 ) โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการดีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมทองกวา... >> อ่านต่อ


เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ARD International Music Compettition Munich 2019 ครั้งที่ 68
จันทร์ 3 ธันวาคม 2561

     สถานีวิทยุกระจายเสียง Bavarian Boadcasting จะจัดการแข่งขัน ARD International Music Compettition Munich 2019 ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 2 - 20 กันยายน 2565 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการแข่งขันดนตรีที่มีชื่อเสี่ยงระดับโลก โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภทบาสซูน คลาริเนต เชลโล เลื่อเครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ (percussion) และผู้เข้ารอบสุดท้ายจะมีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับวง Bavarian Radion Sympony Orchestra ซึ่งเป็นวงออร์เคสตราของรัฐบาวาเรีย และอาจจะ... >> อ่านต่อ


เชิญนักศึกษาประกวดเรียงความ หัวข้อ
จันทร์ 3 ธันวาคม 2561

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จัดประกวดเรียงความ หัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประานอาเซียนในปี 2562" โดยแยกเป็นระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล และเรียงความที่ได้รับรางวัล จะตีพิมพ์ ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ” มาที่ สมาคม... >> อ่านต่อ


โครงการแข่งขันการลงทุนโดย "โปรแกรมเทรดสุดล้ำ By Yuanta"
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561

ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมาคมพาณิชย์สามัคคีเชียงใหม่ ได้มีแผนจัดโครงการแข่งขันการลงทุน "โปรแกรมเทรดสุดล้ำ By Yuanta"โดยใช้โปรแกรม MT4 วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสรอมให้เกิดการลงทุน สร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการเทรดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยนักลงทุนรุ่นใหม่ที่สามารถลงทุนได้ด้วยตัวเอง และการออกแบบกำหนดกลยุทธ์การเทรอ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดสร้างระบบซื้อขายเพื่อความได้เปรียบของนักลงทุนในอนาคต หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถดูรายละเอี... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1และ 2 ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> คลิก << >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 758


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา