โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ โครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซุปเปอร์ฮีโร่
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

ด้วย บริษัทดนตรีสีสัน สนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซุปเปอร์ฮีโร่ โครงการนี้มีกิจกรรมการประกวดออกแบบตัวการ์ตูนที่ใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้นักวาดการ์ตูนในระดับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน หากท่านใดสนใจสามารถดูเอกสารแนบมาพร้อมนี้ <<คลิก>> >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "๋J-MAT Next Gen" ภายใต้แนวคิด "Taste The Marketing Flavor:เปิดความคิด ปรับมุมมอง ลงมือทำอย่างนักการตลาด"
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

เนื่องด้วย ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "๋J-MAT Next Gen" ภายใต้แนวคิด "Taste The Marketing Flavor:เปิดความคิด ปรับมุมมอง ลงมือทำอย่างนักการตลาด" นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  >> คลิก << >> อ่านต่อ


ทีมละอ่อนยุวพัฒน์ตีนดอย เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทีมละอ่อนยุวพัฒน์ตีนดอย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญหาท้องถิ่น ปี 2561 ในการนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการสารเทศฯ เชิงรุก...ปีที่ ๒ (ครั้งที่ ๙) นศ.ใหม่ บริหารฯ (รอบ ๓)
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561

     วานนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ "แนะนำบริการสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องและควรรู้” ปีที่ ๒ แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ ทั้งหมด ๑๑ ครั้งด้วยกัน ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ ๙ สำหรับนักศึกษาใหม่... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์งาน "Innovation Fair 2018"
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561

ในการนี้มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในส่วนงานเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางที่เว็บไซต์ http://goo.gl/fcpF4o รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ <<คลิก>> >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร"
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561

ในการนี้ สำนักงาน กกพ. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาส่งบทเรียงความเข้าร่วมประกวดโครงการฯซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบดังกล่าว <<คลิก>>  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ ธ.ออมสิน จัดงาน Show & Share ผลงานการจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
พุธ 15 สิงหาคม 2561

          วันที่ 15 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมี ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายการถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเชีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM DAY 2018
พุธ 15 สิงหาคม 2561

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY 2018” โดยอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในและจาก มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลกและ ได้รับเกียรติจาก ดร.เผชิญวาส ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้” โดยโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอ... >> อ่านต่อ


เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
พุธ 15 สิงหาคม 2561

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ลานโปรโมชั่น ๓ ชั้น ๑  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่   ในงานมี จัดแสดงและสาธิต ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มองค์กรชุมชน “ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ”  การนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน ๘ ชุมช... >> อ่านต่อ


อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูแผ่น หมูสวรรค์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561

           โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูแผ่น หมูสวรรค์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 21 คน ในวันที่ 1 ส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 674


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา