โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลงนามความเข้าใจกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเหล็กกล้า และพลังงานสะอาดจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาและภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 16 มีนาคม 2561

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Mr.Masayuki Saitou Thai Project Leader จากบริษัท โอกายะ จำกัด(แผนกเหล็กและเหล็กกล้าที่ 2) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา มทร.ล้านนา และผู้แทนจากบริษัทโอกายะ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามเพื่อบันทึกความเข้าใจในการให้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในด้านต่างๆ เช่นการผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรม โดยใช้โครงการหลักของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนความร่วม... >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดีย(Open your science)
ศุกร์ 16 มีนาคม 2561

เนื่องด้วยบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ในเครือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้ผลิต รายการ"สมรภูมิไอเดีย"(BRAINCHILD) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น.ทางช่อง 28 (เริ่มออกอากาศเดือน เมษายน 2561) และ ในปีนี้ทางรายการสมรภูมิไอเดีย ได้กลับมาร่วมมือกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)จัด "การประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" อีกครั้ง เชิญชวนเหล่านักประดิษฐ์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบสรรสร้าง ทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมส่งสิ่้งประดิษฐ์ที่มีอยู่ในมือของท่านหรือคิดค้นข... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร TCC Group เข้าหารือร่วมกับ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา 
ศุกร์ 16 มีนาคม 2561

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดีแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับนายพิทักษ์ พรหมบุบผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก  TCC Group  ในวันที่ 15  มกราคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือในประเด็นการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   โดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย ได้นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกภาคเหนือ 5 พืช 6 จังหวัด การสร้าง... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงสำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่
พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงสำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่บ้านห้วยหยวกป่าโซและบ้านปางมะหัน ต.แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลทรัพยากรจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชม พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลร่วมกันกับแกนนำกลุ่มท่องเที่ยว จากนั้นได้จัดการวัดความรู้ความเข้าใจหลังผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Post Test) ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
พุธ 14 มีนาคม 2561

     วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์  Mr. Mike Hughes ผู้จัดการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก       ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุพรพรรณ คนเฉียบ อ.ปริศนา กุลนลา อ.พนม แก้วผาดี  อ.มุกดา ศิริ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
อังคาร 13 มีนาคม 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด
อังคาร 13 มีนาคม 2561

ด้วย สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ "ประกวดอกกแบบสื่อ infographic  เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล" เพื่อสร้างความตะหนักด้านการใช้เทคโนโลยีสีเขียว และการใช้ดิจิทัลบนหลักจริยธรรมอันจะเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้งานที่ดีงาม เหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


2 นักศึกษาสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญ MOS Olympic Thailand Competition 2018
จันทร์ 12 มีนาคม 2561

นายจิรกิตติ์  ถิ่นคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลเหรียญเงินและนายภาณุพงศ์  กังตระกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คว้ารางวัลเหรียญทองแดง สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 2 เหรียญจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 จัดโดยสถาบันไอทีไอที (ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบความรู้ทาง... >> อ่านต่อ


2 นักศึกษาสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญ MOS Olympic Thailand Competition 2018
จันทร์ 12 มีนาคม 2561

นายจิรกิตติ์  ถิ่นคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลเหรียญเงินและนายภาณุพงศ์  กังตระกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คว้ารางวัลเหรียญทองแดง สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 2 เหรียญจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 จัดโดยสถาบันไอทีไอที (ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบความรู้ทาง... >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
จันทร์ 12 มีนาคม 2561

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ "ศิลปนิพันธ์ยอดเยี่ยม"ต่อเนื่องมาแล้ว 9 ครั้ง ในปี 2560 มีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ จำนวน 38 แห่ง 43 คระ ได้คัดเลือกผลงานศิลปนิพันธ์ของนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าร่วมแสดง รวมทั้งสิ้น 137 ชิ้น โดยตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการ มีนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก กำหนดการตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดส่งผลงานถึงหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ภา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 494


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา