โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ X Campus Ads ldea contest 2019
อังคาร 25 มิถุนายน 2562

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES)ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) และสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ(MOE)จัดโครงการ X Campus Ads ldea contest 2019 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ซึ่งเป็นการประกวดแข่งขันแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อโฆษณา จากหลากหลายโจทย์ของบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ โดยมีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2562 ซึ่งการจัดโครงการ X Campus Ads ldea Contest 2019 เป็นการเตรียมความพ... >> อ่านต่อ


ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อังคาร 25 มิถุนายน 2562

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เดือนมกราคม - กันยายน 2562) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สามารนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานต่อไป โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก << >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือสนับสนุนส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ และ รณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา "Campus challenge 2019 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"
อังคาร 25 มิถุนายน 2562

เนื่องจากบริษัทโตโยต้า สำนักงานใหญ่ ได้ร่วมกับโตโยต้ามอเตอร์   ประเทศไทยจำกัด จัดกิจกรรม  "Campus challenge 2019 ภายใต้โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว "เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาร่วมออกแบบแผนและดำเนินกิจกรรมจริงซึ่งนำไปสู่การลดอุบัติเหตุในสถาบันศึกษา ถ้านักศึกษาท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบพร้อมนี้  >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
อังคาร 25 มิถุนายน 2562

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด ภูษาอาเซียน การเปลี่ยงแปลงการปรับตัว และพลังสร้างสรรค์  ผู้ใดสนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> คลิก <<  >> อ่านต่อ
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU) และ Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU) และ Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาแนวทางและจัดทำรายวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมหาแนวทาง หลักการในการจัดทำหลักสูตร 3+1 และ2+2 ซึ่งมีผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : Booking RMUTL ระบบจองห้องออนไลน์
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562

Link เข้าใช้บริการ : https://booking.rmutl.ac.th คู่มือการจองห้องออนไลน์  : https://arit.rmutl.ac.th/news/8612   *** บริการจองห้องออนไลน์ผ่านเว... >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาเรียนรู้พิเศษ เรื่อง “แรงบัญดาลใจสู่พลังชีวิต จากละครวัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562

สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตและป้องกันการฆ่าตัวตาย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาเรียนรู้พิเศษ เรื่อง “แรงบัญดาลใจสู่พลังชีวิต จากละครวัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 โดยวิทยากร : คุณณัฐิยา ศิรกรวิไล ผู้เขียนบทละครวัยแสบฯ นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ นายกสมาคมสะมาริตันส์ เชียงใหม่ น้องยอร์ช ( บุ๊ค ) , น้องพลอย ( ไออุ่น ) นักแสดงจากละคร วัยแสบ  ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 -12.30 น. ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ ( ใกล้ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ) >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 891


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา