โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์
จันทร์ 19 มีนาคม 2561

                   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา                              ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมา... >> อ่านต่อ


ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์
จันทร์ 19 มีนาคม 2561

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา                     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จากบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มีความประส่งค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัท จำนวนหลายตำแหน่งงาน ได้แก่ - ลักษณะงาน นักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับบัญชี - ลักษณะงาน นักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล - ลักษณะงาน นักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับการตลาด การขาย - ลักษณะงาน นักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับการเขียนและวิเคราะห์ออกแบบระบบโปรแกรมสำเสร็จรูป ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 ที่มีความประสงค์ฝึกประสบการณ์ได้ทราบโดยทั่วกัน >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านค้าสินค้าปลอดภาษี และปลอดอากรภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและในตัวเมือง มีความประสงค์จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3-4 สาขาต่าง ๆ เพื่อเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้วิชาชีพ และมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ ในภายหลังจบการศึกษา >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านค้าสินค้าปลอดภาษี และปลอดอากรภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและในตัวเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ และ สาขาภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครงาน
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัททีปพิพัฒน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม ซึ่งได้แนบมาพร้อมเอกสารนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคฏโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ jlc@rmutl.ac.th >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครนักเรียนฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้มีประกาศ สทอภ.เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ดังนี้ ... >> อ่านต่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่ต้องการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน สามารถศึกษาดังเอกสารแนบนี้  >> คลิก << >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 29


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา