โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 25601.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป2.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560  ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ >> อ่านต่อ


พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2560
อังคาร 27 ธันวาคม 2559

พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2560ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามรายชื่อในแต่ละสาขาวิชา จากลิงค์  http://regis2.rmutl.ac.th/entrance60/regispay/ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงานวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๙
เสาร์ 1 ตุลาคม 2559

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการตัดสูทพิธีการรอบ 2
อังคาร 21 มิถุนายน 2559

แจ้งกำหนดการตัดสูทพิธีการรอบ 2 วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมตึกบริหารธุรกิจ 3....ขั้นตอนการตัดสูทพิธีการ.... >> อ่านต่อประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559

    ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ตามที่ทราบแล้วนั้นในการนี้ กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้นักศึกษาใหม่ติดตามข่าวสารอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์สามารถติดตามกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามลิงค์นี้ http://entrance.rmutl.ac.th/cm/p2.phpจึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ >> อ่านต่อแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อรอบ 3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559

    แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อรอบ 3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 สามารถลงชื่อ online ได้ที่ เว็บไซต์ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา >>>> >> อ่านต่อ


กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พุธ 8 มิถุนายน 2559

    ประกาศเลื่อน กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559เป็นวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า... >> อ่านต่อ


แจ้งเรื่องการตัดสูทพิธีการรอบตกค้าง
อังคาร 7 มิถุนายน 2559

    ขณะนี้ คณะฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่ตกค้าง และประสานงานกับร้านค้าเพื่อกำหนดระยะเวลาตัดสูทพิธีการรอบตกค้าง     **หากได้วันเวลา และจำนวนนศ.     ที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กรุณาติดตามข่าวสารได้ทางหน้า website นี้ค่ะ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 31