โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ปริญญาโท) แบบ Double Degree Program เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปีแรกเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. และปีที่สองเรียนที่มหาลัยอู่ฮั่นประเทศจีน) และผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561

ด้วยทางโรงเรียนสถานสอนภาษาอังกฤษสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (AUA) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังรายละเอียดที่แนบมา >> คลิก << >> อ่านต่อ


ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
จันทร์ 22 ตุลาคม 2561

ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้ข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครู และนักเรียน >> อ่านต่อ


กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  จัดการเรียนการสอนที่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก รอบ 1: TCAS 1 Portfolio เริ่มเปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร  และข้อมูลกำหนดการรับสมัครรอบต่างๆ ได้ที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม - แพร่ โดยจับมือ อบจ.แพร่ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่จัดการศึกษาเชิงรุกเดินหน้าผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแก้วิกฤติการขาดแรงงานฝีมือของชาติ
พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ เตียมวิศวกรรม-แพร่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (ติดกับแยกไฟแดง วิทยาลัยเทคนิคแพร่) เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จาก มทร.ล้านนา และ วุฒิ ม.6 (วิทย์-คณิต)โรงเรียนมัธยมจังหวัดแพร่ และสามารถเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นใน ม.เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ , มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,ม... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) โครงการร่วม บ.สยามมิชลิน จำกัด ประจำปี 2562
ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) โครงการร่วม บ.สยามมิชลิน จำกัด ประจำปี 2562 >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
อังคาร 12 มิถุนายน 2561

ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล  หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ คณะสถิติประยุกต์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (English Program)
ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561

ด้วยคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดกการโลจิสติกส์ (English Program) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2561 หากท่านและผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก << >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561

ด้วยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีรายละเอียด 1. สมัครทาง Internet 16 เมษายน - 22 มิถุนายน 2561 2. สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย 18 - 24 มิถุนายน 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 55


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา