โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษารับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี และปวส.
พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2562 ในนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ประจำปี เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาชีพบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทใคร่ขอความอนุเคราะห์ประกาศให้นิสิตนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ปริญญาตรี สาขาบัญชี , บริหารธุรกิจ ,ศิลปศาสตร์ และ ปวส. สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.laemthong.com/career.php  >> อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พุธ 19 ธันวาคม 2561

เนื่องจากทางบริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสายงานที่ได้เรียนรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ และเพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต จึงเปิดรับการฝึกประสบการณ์ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้  >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ปริญญาโท) แบบ Double Degree Program เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปีแรกเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. และปีที่สองเรียนที่มหาลัยอู่ฮั่นประเทศจีน) และผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561

ด้วยทางโรงเรียนสถานสอนภาษาอังกฤษสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ (AUA) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังรายละเอียดที่แนบมา >> คลิก << >> อ่านต่อ


ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
จันทร์ 22 ตุลาคม 2561

ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้ข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครู และนักเรียน >> อ่านต่อ


กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  จัดการเรียนการสอนที่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก รอบ 1: TCAS 1 Portfolio เริ่มเปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร  และข้อมูลกำหนดการรับสมัครรอบต่างๆ ได้ที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 60


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา