โลโก้เว็บไซต์ 11 พ.ย. 65 พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

11 พ.ย. 65 พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2565 โดย บธ.ศ.มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
     จังหวัดน่านจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา