โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566 โดย บธ.ศ.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมก...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา