โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย บธ.ศ.มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ ภายในงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาคนพิการฯ
  วันที่ 16 พฤศจิกายน  2565 ศูนย์บริการสนับสนุนการศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานการสนันสนุนการเปิดโอกา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา