โลโก้เว็บไซต์ แนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

แนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย บธ.ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้ข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา