โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สถาบันการศึกษาในเครือ CP | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สถาบันการศึกษาในเครือ CP

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย บธ.ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สถาบันการศึกษาในเครือ CP
ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สถาบันการศึกษาในเครือ CP ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561ท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา