โลโก้เว็บไซต์ ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ เชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 โดย บธ.ศ.ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ เชียงใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. พ.ศ. 2561 ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ เชียงใหม่ เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา