โลโก้เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฯ กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ไทย | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการบูรณาการฯ กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 โดย บธ.ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ไทย
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงศ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เกี่ยวกับงานดอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา