โลโก้เว็บไซต์ เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562 โดย บธ.ศ.โครงการประชุมและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปี 2562 (Open House Hands-On RMUTL 2019 : เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน โครงการประชุมและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปี 2562 (Open House Hands-On RMUTL 2019 : เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา