โลโก้เว็บไซต์ 22 มิถุนายน 2564  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

22 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มิถุนายน 2564 โดย บธ.ศ.นักศึกษาแลกเปลี่ยนกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
          รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา  กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำแก่ Mr. Samchhok Tit นักศึกษาหลักสูตร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา