โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จอมทอง 61
ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บริหารธุรกิจฯ จัดพิธีไหว้ครู
ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นักศึกษา มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018”
อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


เข้าร่วมรดน้ำดำหัวหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจอมทอง
ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 125

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา