โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคำแหง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หากนักศึกษาสนใจ สามารถดูรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา