โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารฯ และตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆ เยี่ยมชมโรงแรม Crew และ Once More เชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะผู้บริหารฯ และตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆ เยี่ยมชมโรงแรม Crew และ Once More เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 เมษายน 2562 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 คณะผู้บริหารฯ และตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เยี่ยมชมโรงแรม Crew และ Once More เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายกับกลุ่มโรงแรม The Bed พร้อมทั้งพูดคุยปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน ในอนาคตอันใกล้นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา