โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ  รายละเอียดกำหนดการ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศ รายละเอียดกำหนดการ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤษภาคม 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ 
รายละเอียดกำหนดการ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) และ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการ ได้ตามลิงค์ที่แนบดังนี้
1. การบัญชี (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบโอน) :https://www.dropbox.com/s/v79ukfsoym5wn87/
2. การจัดการธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบโอน) : https://www.dropbox.com/s/ukkuz4jlyzkphuo/
3. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) : https://www.dropbox.com/s/ukkuz4jlyzkphuo/
4. การตลาด (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบโอน) :https://www.dropbox.com/s/ukkuz4jlyzkphuo/
5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบโอน) : https://www.dropbox.com/s/ukkuz4jlyzkphuo/
6. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) : https://www.dropbox.com/s/15rynanilrec1h1/
7. การท่องเที่ยวและการบริการ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) : https://www.dropbox.com/s/tjudno2ztk08hhr/
8. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ระดับปริญญาตรี 4 ปี) : https://www.dropbox.com/s/dmih7iub4sqp1ux/

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา