โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา