โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU) และ Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU) และ Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU) และ Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาแนวทางและจัดทำรายวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย

โดยได้ร่วมหาแนวทาง หลักการในการจัดทำหลักสูตร 3+1 และ2+2 ซึ่งมีผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา