โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานชาติ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 โดย ชัยยงค์ จันทร์ศรี จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ จาก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการเปิดงาน

ในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตลอดจนการจัดกิจกรรม กาดมั่วครัวกิน ของคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา