โลโก้เว็บไซต์ การจัดการตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Digital Marketing) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การจัดการตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Digital Marketing)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดการตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Digital Marketing)

โดย วาสนา ดวงคำ และ สุรีนาฎ มะโนลา และ นริศ กำแพงแก้ว

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2562

จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-871-5

ISBN 978-974-625-872-2 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง “การตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Online Marketing)” เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เขียน ถ่ายทอดกระบวนการดำเนินธุรกิจออนไลนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระบวนการจัดการตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ อาทิเช่น กระบวนการส่งเสริมการขาย การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ และการจัดส่งสินค้า

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=19

 

https://tinyurl.com/yhswmdbz

 

#การตลาดอินเตอร์เน็ต

#การตลาดอินเทอร์เน็ต

#พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

#การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

#การค้าปลีก

#การค้า

 

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

#RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา