โลโก้เว็บไซต์ การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

โดย สุรีนาฏ มะโนลา, วาสนา ดวงคำ และ พรพิพัฒน์ ทองปรอน

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2562

จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-869-2

ISBN 978-974-625-870-8 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

สรุปเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ หลักการพิจารณาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สินค้าที่จับต้องไม่ได้ และการเปิดร้านค้าออนไลน์ เรียบเรียงจากงานบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ในการส่งเสริมให้เกิดการค้าออนไลน์ระดับชุมชน เพื่อนำเสนอสินค้าและการบริการวิชาการของชุมชนในรูปแบบและเนื้อหาที่น่าสนใจ

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=15

 

https://tinyurl.com/w7antqf

 

 

#การตลาดอินเตอร์เน็ต

#การตลาดอินเทอร์เน็ต

#เครือข่ายสังคมออนไลน์_แง่เศรษฐกิจ

#พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

#การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

#การขาย #ร้านค้า #ร้านค้าออนไลน์

#การประกอบธุรกิจ_สินค้าออนไลน์

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

#RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา