โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ E-Marketing | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ E-Marketing

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ขอเชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ E-Marketing

ในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563
ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

ภายในกิจกรรมท่านจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ
- How to penetrate effectively
- Digital disruption : you think you know
- E – commerce

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/balachiangmai/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา