โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (BALA Exhibition 2020) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (BALA Exhibition 2020)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ จัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (BALA Exhibition 2020)

 

ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2563

ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562

ภายใต้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ "Smart BALA Hands - On"

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา