โลโก้เว็บไซต์ การติดต่อประสานงาน ห่วงเวลาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (พื้นที่เชียงใหม่) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การติดต่อประสานงาน ห่วงเวลาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (พื้นที่เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มีนาคม 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อการดำเนินงานของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในห่วงเวลาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงาน ดังนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา