โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลรับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลรับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มิถุนายน 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 669 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา