โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 608 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา” ประจำปี 2563 นำโดย ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัย ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูประกาศธรรมานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาฯ ประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา” คณะบริหารธุรกิจฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพี่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยได้ประกอบพิธีหล่อเทียนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมอนุโมทนาบุญและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา