โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน (อพ.สธ. - มทร.ล้านนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน (อพ.สธ. - มทร.ล้านนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการฯ และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) ได้ที่  https://atri.rmutl.ac.th/page/โครงการ-อพสธ และส่งมาทางอีเมลล์ atri_rmutl@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวชูขวัญ แสงทอง หมายเลขโทรศัพท์ 089 898 7040

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา