โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 360 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา