โลโก้เว็บไซต์ แจ้งช่องทางการสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 3 : TCAS 3 : Admission 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

แจ้งช่องทางการสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 3 : TCAS 3 : Admission 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 5859 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

แจ้งข้อมูลช่องทางการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 

รอบ 3 : TCAS 3 : Admission 2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา