โลโก้เว็บไซต์ ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มกราคม 2564 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความประสงค์ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จากวันที่ 7 – 15 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนได้ทางอีเมล ammamee@rmutl.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา