โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021) ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

เชิญชวนเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021) ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 พฤษภาคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3418 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            
เชิญชวนเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021)
ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021)
 
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 

enlightenedกำหนดการประชุมวิชาการ

วันที่ เวลา กิจกรรม
7 พฤษภาคม 2564 09.30 - 12.00 น. ซ้อมการเข้าระบบนำเสนอผลงานภาคบรรยาย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams 
12 พฤษภาคม 2564 09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด (ถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Teams Live Event) 
  09.30 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ และเสวนาวิชาการ (ถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Teams Live Event) 
  13.00 - 16.00 น. การบรรยายพิเศษ จากวิทยากรรับเชิญพิเศษ (ถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Teams Live Event) 
13 พฤษภาคม 2564 09.00 - 16.00 น. นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ผ่านระบบ MS Teams 
    นำเสนอผลงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ ผ่านระบบ MS Teams 
14 พฤษภาคม 2564 09.00 - 12.00 น.  นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ผ่านระบบ MS Teams 
  13.30 น. ประกาศรางวัล และพิธีปิด

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


enlightenedเอกสารดาวน์โหลด

  • กำหนดการซ้อมเข้าระบบนำเสนอผลงานภาคบรรยาย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams CLICK
  • กำหนดการนำเสนอผลงาน (อัพเดทข้อมูล วันที่ 4 พฤษภาคม 2564) CLICK
  • Template PPT นำเสนอผลงานภาคบรรยาย CLICK

enlightened สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าห้องนำเสนอออนไลน์


enlightenedสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1) การประชุมวิชาการ CRCI https://www.rmutl.ac.th/crci/ 
Email : crci.rmutl@gmail.com โทร : 053-266-518 ต่อ 1025 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
2) การประชุมวิชาการ EENET https://www.eenet2021.org/ 
Email : eenet2021@gmail.com โทร : 053-723979 ต่อ 5992







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา