โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเทศกาลตรุษจีนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเทศกาลตรุษจีนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          10 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเทศกาลตรุษจีนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่ชาวจีนได้ปฏิบัติกันในวันปีใหม่จีน
          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน บูทอาหารจีน และการประกวดมิสไชน่า โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนสำหรับการบริการและรายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ศิริขวัญ​ ปัญญาเรียน เป็นอาจารย์ผู้สอน
         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : อ.เพียงกานต์  นามวงศ์ / อ.ศิริขวัญ ปัญญาเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา