โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ บริการการศึกษา บรรยายพิเศษ การใช้งาน MS Office นศ.บริหารธุรกิจฯ ก่อนสหกิจศึกษา ผ่าน Ms Teams | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

นว.คอมฯ บริการการศึกษา บรรยายพิเศษ การใช้งาน MS Office นศ.บริหารธุรกิจฯ ก่อนสหกิจศึกษา ผ่าน Ms Teams

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายพิเศษ การใช้งาน Microsoft Office (MS Office) นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft  Teams (Ms Teams) ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔   
   โดยมีวิทยากรบรรยาย จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายออมทรัพย์ อินกองงาม และนายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา ซึ่งการบรรยายพิเศษฯ ด้วยMicrosoft Office ประกอบด้วย Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Publisher จำนวน ๓ วัน คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔, วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  และวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. เป้าประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงานดังกล่าวฯ ก่อนออกฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ม่อนลืน ลุงสุ นักศึกษาฝึกงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา