โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านมัคคุเทศก์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

อาจารย์ สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านมัคคุเทศก์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพมัคคุเทศก์) ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ และแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
         อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาศิลปะศาสตร์ กล่าวว่า การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับการประสานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ในการจัดอบรมแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย จำนวน 24 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพมัคคุเทศก์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
          สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีการจัดอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติและสอนพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ลำปางวัลเล่ย์รีสอร์ท เจ้าพ่อประตูผา กาดประตูผา ตลาดประชารัฐต้องชม แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีประตูผา และวัดรัตนคูหาถ้ำผากล้วย โดยมีอาจารย์สาขาศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรทั้งหมด 9 คน หัวหน้าสาขาฯ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : อาจารย์สุภาภรณ์  นุกูลธรประกิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา