โลโก้เว็บไซต์ แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1795 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี 2550
จำนวน 149 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ : 

หนังสือรวบรวมข้อมูลการจัดสร้างแจกันเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 ใบ โดยแต่ละใบได้จารึกพระบรมสาทิสลักษณ์ที่สำคัญๆ จากพระบรมฉายาลักษณ์พระราชประวัติและพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่นานับปการตลอดระยะเวลา 60 ปี ตลอดการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2549 และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตราสัญลักษณ์ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กระบวนการจัดสร้างแจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพแจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 9 ใบ ดังนี้

  • แจกันใบที่ 1 ชื่อภาพ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
  • แจกันใบที่ 2 ชื่อภาพ สืบราชสันตติวงศ์
  • แจกันใบที่ 3 ชื่อภาพ พระคู่บารมี
  • แจกันใบที่ 4 ชื่อภาพ องค์ศาสนูปถัมภ์
  • แจกันใบที่ 5 ชื่อภาพ พระอัจฉริยภาพ
  • แจกันใบที่ 6 ชื่อภาพ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ( ธ ทดลอง กิจทั้งผองก็เรียงราย )
  • แจกันใบที่ 7 ชื่อภาพ เทิดไท้เหนือเกล้าชาวไทย
  • แจกันใบที่ 8 ชื่อภาพ เสด็จออกมหาสมาคม
  • แจกันใบที่ 9 ชื่อภาพ มิตรภาพจากแดนไกล

 

ดาวน์โหลดเล่ม

ebook  : แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

Flipbook | คลิก

youtube
 
คำค้น : ถอดบทเรียน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา