โลโก้เว็บไซต์ โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 ธันวาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในรูปแบบออนไลน์ โดยนำกระบวนการ STEAM 4 มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม KM ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (สำหรับอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง) คลิก

แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) โครงการ BALA FUN RUN (Run together 2019) คลิก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา