โลโก้เว็บไซต์ ช่องทางการสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 3 ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ช่องทางการสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 3 ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 ธันวาคม 2564 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 3362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

แจ้งข้อมูลช่องทางการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 

รอบ 3 : Admission 2565 : ประจำปีการศึกษา 2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา