โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1085 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

(ประกาศรับสมัคร)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา