โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1585 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะบริหาระุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ซึ่งปรากฎว่าไม่มีข้าราชการประสงค์ขอโอย้าย นั้น

  มหาวิทยาลัยจึงขอขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะบริหาระุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ตังแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (คลิกอ่านรายละเอียด)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา